Skip to main content

Ida Kvetny

Ligesom Franciska Clausen var det, så er Ida Kvetny også en del af en kunstnerisk avantgarde: dem, som går forrest. Med sine digitale værker betræder Kvetny nye stier i den etablerede kunstverden. Og som en kvinde i en tech-verden, der traditionelt har været befolket af mænd, deler hun også et slægtskab med Franciska Clausen, der også insisterede på en plads i en kunstverden præget af mandlige modernister.

Ida Kvetny skaber et helt nyt digitalt værk til Brundlund Live, en augmented hyldest, en hommage, til Franciska Clausen.